Lembaga Pembiayaan Perumahan
Sektor Awam ( LPPSA)

LPPSA Merealisasikan Impian Rumah Idaman Anda

● Sebagai penjawat awam, anda layak mendapatkan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Di RumahHQ.com, kami bekerjasama rapat dengan LPPSA untuk memastikan anda dapat menikmati proses pembiayaan yang lancar dan mudah bagi merealisasikan impian memiliki rumah idaman.
● Dengan LPPSA, anda boleh mendapatkan pembiayaan sehingga 100% untuk membina atau mengubahsuai rumah anda.
logo lppsa
rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash7 62

Garis Panduan Pembiayaan Perumahan LPPSA Bil. 1/2024

Senarai Badan Berkanun Yang Layak Memohon Pinjaman Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

NAMA BADAN BERKANUN
1. AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
2. AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)
3. AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)
4. BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)
5. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
6. HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)
7. HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
8. INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)
9. INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)
10. INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
11. INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)
12. INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)
13. INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
14. INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
15. INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)
16. INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)
17. JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)
18. KEMAS – LANTIKAN SPA SAHAJA
19. KOLEJ-KOLEJ KOMUNITI
20. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)
21. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)
22. KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)
23. KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)
24. KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL
25. KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) – (JUM. KELAYAKAN MENGIKUT PEKELILING KWAP)
26. KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)
27. KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)
28. LEMBAGA AIR PERAK
29. LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
30. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
31. LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
32. LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
33. LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
34. LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
35. LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
36. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
37. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
38. LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)
39. LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
40. LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
41. LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)
42. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)
43. LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)
44. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)
45. LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
46. LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)
47. LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
48. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG
49. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)
50. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)
51. LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)
52. LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)
53. LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)
54. LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)
55. LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
56. LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
57. LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)
58. LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
59. LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)
60. LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)
61. LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)
62. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
63. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
64. LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
65. LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
66. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
67. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)
68. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
69. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
70. MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
71. MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN
72. MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
73. MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)
74. MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
75. MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
76. MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)
77. PEJABAT DAERAH DAN TANAH: DAERAH TIMUR LAUT, DAERAH BARAT DAYA, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
78. PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANG
79. PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
80. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
81. PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG
82. PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)
83. PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)
84. PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)
85. PERBADANAN BUKIT BENDERA
86. PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
87. PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)
88. PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
89. PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)
90. PERBADANAN LABUAN (LPL)
91. PERBADANAN MUZIUM KELANTAN
92. PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)
93. PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG
94. PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
95. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)
96. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN
97. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)
98. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)
99. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)
100. PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
101. PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)
102. PERBADANAN PUTRAJAYA
103. PERBADANAN STADIUM KELANTAN
104. PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)
105. PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
106. PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)
107. PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
108. PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)
109. PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
110. PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
111. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN
112. PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
113. PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
114. PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
115. PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
116. SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAK
117. SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)
118. SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
119. SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
120. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)
121. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)
122. SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
123. SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)
124. TOURISM MALAYSIA
125. UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)
126. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
127. UNIVERSITI MALAYA (UM)
128. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
129. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
130. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
131. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
132. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
133. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
134. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
135. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
136. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
137. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
138. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
139. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
140. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
141. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
142. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
143. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
144. YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
145. YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN
146. YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKA
147. YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
148. YAYASAN NEGERI PAHANG
149. YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)
150. YAYASAN NEGERI MELAKA
151. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG
152. PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZER
153. MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
154. PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANG
155. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG
156. LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN
157. PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
158. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)
159. PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)
160. JABATAN KEWANGAN NEGERI
161. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
162. JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANG
163. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
164. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
165. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
166. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
167. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
168. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG
169. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
170. JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANG
171. JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANG
172. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)
173. PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)
174. PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
175. MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
176. PERBADANAN STADIUM MELAKA
177. PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
178. LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA
179. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU
180. LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGAN
181. YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU
182. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
183. LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
184. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
185. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
186. PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILAN
187. SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)
188. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK
189. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
190. LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)
191. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)
192. LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)
193. MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
194. MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR
195. PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU
196. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)
rumahhq kontraktor bina ubahsuai rumah unsplash7 48

Team Profesional Untuk Hasil Terbaik

● Kami di RumahHQ.com akan membantu anda sepanjang proses permohonan, dari penyediaan dokumen hingga kelulusan pembiayaan, memastikan anda dapat memulakan projek rumah dengan tenang.
● Jangan lepaskan peluang untuk memiliki rumah idaman dengan pembiayaan LPPSA. Hubungi pakar kami sekarang untuk konsultasi percuma dan mulakan langkah pertama ke arah rumah impian anda.
aliran kerja pembinaan rumah rumahhq
Hanya 4 Langkah Mudah Untuk Memiliki Rumah Impian Anda

Proses Pembinaan Rumah

01

Lukis Pelan & Quotation

Pelan & Quotation kami berikan secara PERCUMA. (2 Minggu)
02

Kelulusan Majlis

Ini wajib jika anda apply loan, atau tanah di area bandar. (3-4 Bulan)
03

Pembinaan Rumah

Kerja berjalan berdasarkan Jadual Kerja yang disediakan. (5-6 Bulan)
04

Serah Kunci Rumah

Serah Kunci dibuat selepas Inspection. (Warranty: 12 Bulan)
Pakej Rumah Yang Lengkap A-Z Sehingga Serah Kunci Rumah.

Berapakah Kos Bina Rumah Saya?

Pelan Rumah & 3D PERCUMA

Quotation PERCUMA

Dokumen Perjanjian PERCUMA

Konsultasi & Site Visit PERCUMA

Pakej Gold

RM165 psf
Bumbung Genting (Roof Tiles)
Lantai Jubin Seluruh Area
Pintu Solid Wood Bercermin 2 Daun
Tinggi Dinding 11′
Table Top 12′

Pakej Silver

RM155 psf
Bumbung Metal Deck
Lantai Jubin Seluruh Area
Pintu Solid Wood 2 Daun
Tinggi Dinding 10′
Table Top 8′

Dapatkan Quotation Anda Sekarang!

Dapatkan Quotation Anda Sekarang!

Kami akan bina rumah berdasarkan budget yang anda tentukan.

KLIK DI SINI

0$

Terima kasih, kami akan hubungi anda secepat mungkin.

Rumah 1 Tingkat Ataupun 2 Tingkat?

Kos ini merangkumi pembinaan struktur rumah.

house

Kos Pembinaan: RM145 psf

mansion

Kos Pembinaan: RM155 psf

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Berapakah Luas Keseluruhan Rumah Anda?

Hanya Masukkan Angka, Tanpa Koma ( , ). Contoh: 1000

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Apakah Jenis Pembiayaan Rumah Anda?

Bina rumah lebih mudah dengan fasiliti pembiayaan rumah.

lppsa logo2

Kos Tambahan: RM9 psf

kmmb c01

Kos Tambahan: RM6 psf

KWSP2

Kos Tambahan: 3 psf

cash in hand logo2

Tiada Tambahan Kos

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anda Perlu Mohon Kelulusan Pelan Bangunan?

Kelulusan ini wajib jika anda apply loan LPPSA, ataupun tanah anda berada di area bandar.

yes

Kelulusan PBT: RM35,000

no

Tiada Tambahan Kos

not sure

Tiada Tambahan Kos

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Sudah Ada Pelan Rumah Tersebut?

Kam boleh bantu untuk lukis pelan rumah untuk anda secara PERCUMA.

yes

Jika upload tergendala, sila hantarkan ke [email protected]

no
Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Meter Kekal Elektrik & Air

Ini adalah permohonan meter kekal selepas rumah siap dibina.

yes

Meter Elektrik & Air: RM5,500

no

Tiada Tambahan Kos

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Pakej Gold ataupun Pakej Silver?

Senarai penuh setiap Pakej Rumah akan dihantar ke email anda.

premium

• Pakej Gold: RM20 psf
• Bumbung Genting (Roof Tiles)
• Lantai Jubin Seluruh Area
• Pintu Solid Wood Bercermin 2 Daun
• Tinggi Dinding 11′
• Table Top 12′

basic

• Pakej Silver: RM10 psf
• Bumbung Metal Deck
• Lantai Jubin Seluruh Area
• Pintu Solid Wood 2 Daun
• Tinggi Dinding 10′
• Table Top 8′

Anda perlu buat pilihan sebelum meneruskan

Anggaran Kos Bina Rumah Anda Adalah :

Sila isi butiran berikut. Kami akan hantar quotation & senarai penuh spesifikasi ke email anda.

Ringkasan

Deskripsi Informasi Kuantiti Kos
Discount :
Total :